Faq

Gebruikt Devos Lemmens additieven in zijn producten ?

Ja. En maar goed ook! Anders zou je veel minder lang van onze sauzen kunnen genieten. En dat zou jammer zijn, toch? Maar wees gerust: we gebruiken alleen levensmiddelenadditieven als het echt noodzakelijk is.

Additieven zijn trouwens handig omwille van meerdere redenen. Zo worden ze onder meer gebruikt om voedsel beter te bewaren (bv. conserveermiddelen, anti-oxidantia), om het uitzicht te verbeteren (bv. kleurstoffen), om de smaak te verbeteren (bv. smaakstoffen), om klontering (vb. anti-klontermiddelen) tegen te gaan, enz.

Het gebruik van additieven is bovendien Europees gereglementeerd. Je mag alleen het additief gebruiken dat toegelaten is voor een specifiek voedingsmiddel en met inachtneming van de vermelde maximumdosissen. De evaluatie van de risico’s gebeurt door de European Food Safety Authority (EFSA). Het E-nummer duidt op het Europees toelatingsnummer en is dus een bewijs dat de veiligheidsevaluatie gunstig was.
Op het etiket staat altijd eerst de naam van de functionele klasse van het additief vermeld en daarna het E-nummer of de naam ervan. Bijvoorbeeld: ‘kleurstof: E162’ of ‘kleurstof: bietenrood’, beide zijn wettelijk gezien correct. Bron : www.afsca.be

GEBRUIK VAN E385
E385 is een algemeen gebruikt antioxidant en dit is noodzakelijk om een voldoende lange bewaring te garanderen van sauzen met een aanzienlijke hoeveelheid olie. D&L heeft reeds verschillende alternatieven uitgetest, maar enkel E385 werkt voldoende goed.

Olie zal in de tijd onder invloed van zuurstof oxideren en een minder lekkere smaak krijgen. E385 vertraagt dit proces waardoor het mogelijk is om koude sauzen langer te bewaren met een beter behoud van de smaak.
Het E-nummer duidt op het Europees toelatingsnummer en is dus een bewijs dat de veiligheidsevaluatie gunstig was. (Voor meer algemene info in verband met additieven: zie hoger).

Retour vers toutes les FAQ’s