Faq

Gebruikt Devos Lemmens additieven in zijn producten ?

In de sauzen van D&L worden enkel levensmiddelenadditieven gebruikt indien technologisch noodzakelijk. Dit gebeurt volgens de Europese reglementering.

Additieven worden om meerdere redenen gebruikt. Ze zijn er niet om een levensmiddel onnodig te belasten met allerlei (chemische) toevoegingen. De additieven worden, zoals gezegd, o.m. gebruikt om voedsel beter te bewaren (bv conserveermiddelen, anti-oxidantia), om het uitzicht te verbeteren (bv kleurstoffen), om de smaak te verbeteren (bv smaakstoffen), om klontering (vb anti-klontermiddelen) tegen te gaan, enz.

Het gebruik van additieven is Europees gereglementeerd. Men mag alleen het additief gebruiken dat toegelaten is voor een specifiek voedingsmiddel en met inachtneming van de vermelde maximumdosissen. De evaluatie van de risico’s gebeurt door de European Food Safety Authority (EFSA). Het E-nummer duidt op het Europees toelatingsnummer en is dus een bewijs dat de veiligheidsevaluatie gunstig was.
Op het etiket staat altijd eerst de naam van de functionele klasse van het additief vermeld en daarna het E-nummer of de naam ervan. Bijvoorbeeld: ‘kleurstof: E162’ of ‘kleurstof: bietenrood’, beide zijn wettelijk gezien correct.

Bron : www.afsca.be

GEBRUIK VAN E385

E385 is een algemeen gebruikt antioxidant en dit is noodzakelijk om een voldoende lange bewaring te garanderen van sauzen met een aanzienelijke hoeveelheid olie. D&L heeft reeds verschillende alternatieven uitgetest, maar enkel E385 werkt voldoende goed.

Olie zal in de tijd onder invloed van zuurstof oxideren en een minder lekkere smaak krijgen (= ranzig worden). E385 vertraagt dit proces waardoor het voor de consument mogelijk is om koude sauzen, zoals bv mayonaise, tartare, cocktail,… langer te kunnen bewaren met een beter behoud van de smaak.
Het E-nummer duidt op het Europees toelatingsnummer en is dus een bewijs dat de veiligheidsevaluatie gunstig was. (Voor meer algemene info ivm additieven: zie hoger).

Terug naar alle FAQ’s